Tag Archives: độ dẫn điện của nước

Sự khác nhau giữa thông số SDI và thông số conductivity

Do TDS online

Thông số chỉ số mật độ bùn SDI SDI là viết tắt của silt density index, là chỉ số mật độ bùn dùng để đo số lượng các huyền phù, cáu cặn không tan trong nước. Các cáu cặn không tan này nếu không được loại bỏ bởi lớp lọc đa vật liệu sẽ bám […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo