Aquatekco cam kết làm ra những sản phẩm chất lượng. Do đó, Aquatekco có chính sách bảo trì, bảo hành cho những hệ thống mà chúng tôi lắp đặt như sau:

  • Bảo hành thiết bị từ 12 – 36 tháng theo thời gian quy định của nhà sản xuất.
  • Bảo trì hệ thống 6 tháng/lần, 2 lần/năm miễn phí trong năm đầu tiên lắp đặt.
  • Kiểm tra và bảo hành hệ thống, tư vấn cho chủ đầu tư miễn phí trọn đời. Chỉ phát sinh chi phí khi thiết bị cần thay thế đã hết thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

 AQUATEKCO mong muốn hỗ trợ quý đối tác nhiều nhất có thể.