VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Giảm giá!

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Hạt lọc mangan Femas

Original price was: ₫800,000.00.Current price is: ₫650,000.00.
Giảm giá!

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Hạt xúc tác aluwat xử lý nước

Original price was: ₫800,000.00.Current price is: ₫650,000.00.
Giảm giá!

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Hạt nâng pH FloMag PWT Magnesium Oxide

Original price was: ₫1,800,000.00.Current price is: ₫1,650,000.00.
Giảm giá!
Original price was: ₫1,950,000.00.Current price is: ₫1,800,000.00.
Giảm giá!

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Vật liệu lọc Pyrolox USA Khử Sắt

Original price was: ₫1,250,000.00.Current price is: ₫1,200,000.00.
Giảm giá!

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Vật liệu lọc phèn sắt Filox Mỹ

Original price was: ₫850,000.00.Current price is: ₫800,000.00.

MÀNG LỌC UF

Màng lọc UF Frotec

Màng siêu lọc frotec UF 6060

5,500,000.00

Màng lọc UF Frotec

Màng siêu lọc frotec UF 4046

1,480,000.00

Màng lọc UF Frotec

Màng siêu lọc frotec UF 4040

1,250,000.00
Giảm giá!
Original price was: ₫1,900,000.00.Current price is: ₫1,460,000.00.

VẬT TƯ LỌC NƯỚC

VẬT TƯ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

Cung cấp sỉ muối rửa chén

VẬT TƯ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

Ống châm hóa chất

VẬT TƯ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

MUỐI TINH KHIẾT HOÀN NGUYÊN HẠT NHỰA