Tag Archives: tại sao màng RO lại bị oxy hóa

Tại sao phải xử lý Clo tự do trong nước

Clo tự do là gì? Clo trong nước tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: Clorine (Cl-), Clo (Cl2), ClO-,… Trong đó, ClO- được gọi là Clo tự do, vì chúng sẵn sàng kết hợp với một phân tử nào khác trong nước. Tại sao phải xử lý Clo tự do trong nước Trong lọc […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo