Tag Archives: đo TDS và conductivity online

Hướng dẫn lựa chọn thiết bị đo TDS cho hệ thống nước

Do TDS online

Giới thiệu thiết bị đo TDS cho hệ thống nước TDS là viết tắt của Total dissolved solid, là tổng chất rắn hòa tan trong nước dưới dạn ion. Ý nghĩa của thông số này cho chúng ta biết độ tinh khiết của nước. Hoặc các bạn cũng có thể hiểu là có cái gì […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo