Tag Archives: tăng áp để lấy mẫu SDI

BƠM TĂNG ÁP LẤY MẪU CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN SDI

thiết bị tăng áp lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Giới thiệu bơm tăng áp lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI Các hệ thống siêu lọc ultrafiltration UF thường có áp vận hành nhỏ hơn 30 psi. Trong khi đó, kết quả lấy mẫu chỉ số mật độ bùn chỉ chính xác khi áp suất nước đầu vào là 30 psi. Mình đã […]

Contact Me on Zalo