Tag Archives: ống teflon

Hướng dẫn chọn ống châm hóa chất trong hệ thống xử lý nước

ống châm hóa chất

Giới thiệu ống châm hóa chất trong hệ thống xử lý nước Các hệ thống xử lý nước có châm hóa chất đều cần đến ống châm hóa chất. Đây là đoạn ống kết nối từ bơm định lượng cho đến vị trí châm hóa chất là bồn phản ứng, hoặc châm trực tiếp vào […]

Ống châm hóa chất hệ thống xử lý nước

ống châm hóa chất

Giới thiệu ống châm hóa chất Châm hóa chất trong hệ thống xử lý nước là một điều không thể thiếu. Có thể ví hệ thống ống châm hóa chất trong hệ thống xử lý nước giống như hệ thống tĩnh mạch của cơ thể. Các ống châm hóa chất là con đường để dẫn […]

Contact Me on Zalo