Tag Archives: ống chịu hóa chất

Hướng dẫn chọn ống châm hóa chất trong hệ thống xử lý nước

ống châm hóa chất

Giới thiệu ống châm hóa chất trong hệ thống xử lý nước Các hệ thống xử lý nước có châm hóa chất đều cần đến ống châm hóa chất. Đây là đoạn ống kết nối từ bơm định lượng cho đến vị trí châm hóa chất là bồn phản ứng, hoặc châm trực tiếp vào […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo