Tag Archives: mối liên hệ của conductivity và TDS

Mối liên hệ giữa gía trị TDS và conductivity

DO CONDUCTIVITY

Giải thích hai thông số đo TDS và conductivity Gía trị TDS là viết tắt của Total dissoveld solid, là tổng chất rắn hòa tan trong nước dưới dạn ion. Ý nghĩa của thông số này cho chúng ta biết độ tinh khiết của nước. Hoặc các bạn cũng có thể hiểu là có cái […]

Contact Me on Zalo