Tag Archives: màng lọc nước RO

Những loại màng RO ứng dụng trong lọc nước

Trong công nghệ lọc nước, hiện tại nguyên lý lọc thẩm thấu ngược màng RO có 4 ứng dụng sau. Tùy vào mỗi ứng dụng khác nhau mà cấu trúc của từng loại màng cũng khác nhau. Loại thứ nhất, màng thẩm thấu ngược RO được ứng dụng trong lọc nước đầu vào là nước […]

Ý NGHĨA CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO

vận hành hệ thống lọc RO

Hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Việc không hiểu các thông số trong hệ thống lọc nước RO và vận hành không đúng sẽ làm cho màng lọc thẩm thấu ngược RO nhanh chóng bị nghẹt. Khi đó phải súc rửa màng RO, thặm chí phải […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo