Tag Archives: hướng dẫn đánh giá cột lọc

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CỘT LỌC

màng RO bị cáu cặn

Hôm nay đi hỗ trợ một bạn quản lý vận hành hệ thống RO tại một nhà máy lớn. Hiện tại bạn phải CIP hằng tuần vì lưu lượng giảm quá nhanh. Lý do là trong thời gian dài, bạn đã không kiểm soát tốt chất lượng nước sau cột lọc đa vật liệu. Trên […]

Contact Me on Zalo