Tag Archives: giấy đo SDI

Mẹo kiểm tra chất lượng nước bằng chỉ số mật độ bùn SDI

giấy đo SDI

Giới thiệu kiểm tra chất lượng nước với chỉ số mật độ bùn SDI Chỉ số mật độ bùn SDI là một trong những thông số dùng để đánh giá chất lượng nước đầu vào các hệ thống lọc ứng dụng công nghệ màng RO, NF, UF. Kết quả của chỉ số này sẽ cho […]

Giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index

GIÁY CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN

Giới thiệu giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index Giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index dùng để lấy mẫu SDI của nước đầu vào các hệ thống lọc màng RO, UF, NF. Từ đó, có các điều chỉnh trong quá trình châm hóa chất và lọc […]

Contact Me on Zalo