Tag Archives: chọn giấy lây mẫu chỉ số mật độ bùn

Giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index

GIÁY CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN

Giới thiệu giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index Giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index dùng để lấy mẫu SDI của nước đầu vào các hệ thống lọc màng RO, UF, NF. Từ đó, có các điều chỉnh trong quá trình châm hóa chất và lọc […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo