Tag Archives: chemical dosing double containment

Hệ thống châm hóa chất tự động chống tràn đổ

hệ thống châm hóa chất chống tràn đổ

Hệ thống châm hóa chất chống tràn đổ là gì Hệ thống châm hóa chất tự động chống tràn đổ có chức năng double containment. Khi bồn bị rò rỉ hoặc ống bị trò rỉ thì đã có bồn thứ cấp và ống thứ cấp bao bọc, tránh hóa chất bị rò rỉ, tràn đổ […]

Contact Me on Zalo