MODULE súc rửa màng RO CIP – Clean in place tháo rời

50.00

Hệ thống RO sau khi đến độ suy giảm lưu lượng 10-15% hoặc độ chênh áp 15% thì chúng ta phải tiến hành rửa màng RO với hóa chất hay còn gọi là clan in place CIP để khôi phục màng.

Để tiến hành CIP – Clean in place màng RO, chúng ta cần bộ kit để súc rửa màng RO. Bộ kit này có hai loại. Loại thứ nhất là loại gắn trực tiếp và rửa RO trong hệ thống đang có, không cần lấy màng ra ngoài. Loại thứ hai là loại lấy màng RO ra ngoài và gắn vào ống của bộ kit để rửa.

Contact Me on Zalo