Màng siêu lọc DOW UF SFP-2860XP, SFP-2880XP

Ứng dụng màng DOW IntegraFlux UF SFP-2860XP, SFP-2880XP

  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Tiền xử lý bảo vệ màng RO
  • Dùng trong các hệ thống tái sử dụng nước
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo