Màng siêu lọc DOW UF SFP-2660, UF SFP-2860, SFP-2880

Dòng màng lọc UF SFP có 3 model UF SFP-2660, UF SFP-2860, SFP-2880, chuyên dung trong mảng tái chế nước thải

  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Tiền xử lý bảo vệ màng RO
  • Dùng trong các hệ thống tái sử dụng nước
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo