Màng lọc nước áp thấp RO vontron ULP 22-8040, chuyên dùng cho nước máy, nước không tên cho lưu lượng dòng thành phẩm cao

12,900,000.00

Màng RO ULP 22 -8040 được ứng dụng cho nguồn nước đầu vào là nước lợ hoặc nước có TDS trung bình từ 1500 ppm NaCl trở lại, phù hợp với nguồn nước đầu vào là nước là nước máy, sử dụng cho nước tinh khiết ăn uống, hoặc cho nước khử khoáng của nồi hơi, nước tinh khiết đóng bình

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo