Màng lọc nước áp thấp RO vontron LP21 – 8040 dùng cho nước ngầm có TDS < 2000 PPM

12,900,000.00

Màng RO LP21 8040 được ứng dụng cho nguồn nước đầu vào là nước lợ hoặc nước có TDS trung bình từ 2000 ppm NaCl trở lại, phù hợp với nguồn nước đầu vào là nước đầu vào là nước ngầm. Nước đầu ra sử dụng cho nước tinh khiết ăn uống, hoặc cho nước khử khoáng của nồi hơi, nước tinh khiết đóng bình, nước tinh khiết cho bệnh viện, nước tinh khiết cho phòng lab, nước tinh khiết cho sản xuất dược phẩm, hay các mục đích công nghiệp khác.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo