HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NHIỄM MẶN 5000 lít/giờ

Hệ thống lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt của Aquatekco gồm có 2 giai đoạn là giai đoạn lọc thô bằng các cột lọc. Sau đó, là giai đoạn lọc thẩm thấu ngược bằng màng RO để loại bỏ thành phần muối trong nước nhiễm mặn.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo