HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CẤP CHO NHÀ MÁY

Hệ thống lọc nước nhiễm phèn công nghiệp của Aquatekco có 5 cấp lọc có thể dùng cho sản xuất công nghiệp, đáp ứng được quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước cấp

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo