HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CÔNG SUẤT 500 LÍT/GIỜ

2.00

Nước đầu ra của hệ thống làm mềm nước này có thể sử dụng để cấp nước cho nồi hơi.

Ngoài ra, nước làm mềm có thể áp dụng cho các ứng dụng khác.

Nước đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nước cấp cho nồi hơi TCVN 7704 – 2007.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo