HỆ THỐNG LÀM MỀM NƯỚC CẤP 20 m3/h

7.00

hệ thống xử lý nước nhiễm cặn vôi cho nước đầu ra có thể sử dụng để cấp nước cho nồi hơi, nước cấp cho sản xuất thực phẩm.

0909407547
icons8-exercise-96