NHỮNG CÂU HỎI VỀ CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN SDI

Nội dung bài viết

Vị trí nên lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Có 4 vị trí nên thường được kiểm tra kết quả lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

  • Thứ nhất là vị trí nước đầu vào trước cụm lọc đa vật liệu. Mục đích lấy mẫu chỉ số SDI là để so sánh với kết quả sau cụm lọc để so sánh hiệu quả lọc từ đó có điều chỉnh polymer, tần suất rửa ngược sao cho hợp lý.
  • Thứ hai là vị trí nước đầu ra sau cụm lọc đa vật liệu. Mục đích là để đánh giá hiệu quả của các cột lọc và đánh giá chất lượng nước có đạt yêu cầu để cấp vào hệ màng lọc chưa.
  • Thứ ba là vị trí sau cột lọc tinh trước khi vào màng lọc UF. Mục đích là để đánh giá nước đi vào hệ thống lọc UF đã đạt yêu cầu  chưa.
  • Thứ tư là vị trí sau lọc UF, trước khi vào màng lọc RO. Mục đích là để đánh giá nước đi vào hệ thống lọc RO đã đạt yêu cầu  chưa.

màng RO bị cáu cặn

Chỉ số mật độ bùn SDI đầu vào màng lọc UF nên là bao nhiêu

Chỉ số mật độ bùn SDI silt density Index trước màng lọc UF, sau cột lọc đa vật liệu nên nhỏ hơn 5, theo khuyến cáo cảu hãng sản xuất màng.

Chỉ số mật độ bùn SDI sau màng lọc UF là bao nhiêu

Chỉ số mật độ bùn SDI silt density Index sau màng lọc UF nên nhỏ hơn 3.

Chỉ số mật độ bùn SDI đầu vào màng lọc RO là bao nhiêu

Chỉ số mật độ bùn SDI silt density Index trước khi vào màng lọc RO dạng màng xoắn (spiral wound) nên nhỏ hơn 5, theo khuyến cáo nhà sản xuất

Lưu lượng nước ảnh hưởng đến chỉ số mật độ bùn SDI như thế nào.

Lưu lượng nước cao hoặc thấp không làm ảnh hưởng đến kết quả lấy mẫu SDI. Tuy nhiên cần giữ vì lưu lượng nước cấp vào ở T1 bằng với lưu lượng nước cấp vào ở thời điểm T2 để hai lưu lượng này triệt tiêu nhau trong kết quả tính toán, khi đó kết quả SDI sẽ không phụ thuộc vào lưu lượng.

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn

Áp suất có ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số mật độ bùn SDI như thế nào

Áp suất của dòng nước đi vào sẽ ảnh hưởng đến kết quả lấy mẫu SDI. Do đó, cần giữ cho áp suất luôn ổn định ở mức 30 psi.

Để được tư vấn các vấn đề liên quan đến chỉ số mật độ bùn, bạn có thể liên hệ hotline: 0909 407 547.

Các bạn có thể mua thiết bị hoặc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo