module lọc nước
module lọc nước

THIẾT BỊ ĐO MẪU NƯỚC

Giảm giá!
19,500,000.00

THIẾT BỊ ĐO NƯỚC SẠCH

Thiết Bị Lấy Mẫu SDI Tự Động

4,900.00
0.00

VẬT TƯ THAY THẾ CHO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT

Vat Lieu Loc nuoc Aquatekco

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Thiết bị CEDI

THIẾT BỊ CEDI

Đèn UV xử lý nước

ĐÈN UV

Hoa Chat RO

HÓA CHẤT RO

MÀNG LỌC RO

MÀNG LỌC UF

Hat nhua trao doi ion resin

HẠT NHỰA RESIN

Vat tu thiet bi loc nuoc

VẬT TƯ LỌC NƯỚC

MODULE CHO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

Module làm mềm nước

MODULE LÀM MỀM NƯỚC

MODULE CHÂM HÓA CHẤT

module rửa màng lọc

MODULE CIP MÀNG LỌC

MODULE LỌC NƯỚC RO

DANH MỤC DỊCH VỤ CỦA AQUATEKCO

TIN CÔNG NGHỆ

THAM GIA CỘNG ĐỒNG XỬ LÝ NƯỚC

TÌM HIỂU VỀ CHÚNG TÔI
THAM GIA GROUP
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
Tìm hiểu về chúng tôi
Tham gia group kỹ thuật
Khóa đào tạo kỹ thuật

ĐỐI TÁC CỦA AQUATEKCO