Tag Archives: điều chỉnh châm polymer như thế nào

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CỘT LỌC

màng RO bị cáu cặn

Hôm nay đi hỗ trợ một bạn quản lý vận hành hệ thống RO tại một nhà máy lớn. Hiện tại bạn phải CIP hằng tuần vì lưu lượng giảm quá nhanh. Lý do là trong thời gian dài, bạn đã không kiểm soát tốt chất lượng nước sau cột lọc đa vật liệu. Trên […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo