Tag Archives: cách tính SDI

Công thức tính chỉ số mật độ bùn SDI

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn

Công thức tính chỉ số mật độ bùn Công thức tính chỉ số mật độ bùn SDI silt density index như sau:   Trong đó: T1 là khoảng thời gian (tính bằng giây) 500 ml chảy qua giấy lọc lúc đầu T2 là khoảng thời gian (tính bằng giây) 500 ml chảy qua giấy lọc […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo