So sánh hai phương pháp xử lý Clo tự do trong nước

Nội dung bài viết

Giới thiệu hai phương pháp xử lý Clo tự do trong nước

Trong công nghệ xử lý lý nước cấp, Clo tự do là tác nhân làm cháy lớp polyamide trên lớp màng RO. Ngoài ra khi nguồn nước có Clo đi vào các hệ thống trao đổi ion bằng hạt nhựa, chúng sẽ làm oxy hóa gôc trao đổi ion, làm mất hoạt tính của hạt nhựa. Do đó, hầu hết các nhà sản xuất đều yêu cầu nước đầu vào màng RO phải có Clo tự do thấp hơn 0.1 mg/l.

Do đó, cần phải xử lý Clo tự do trong nguồn nước đầu vào của các hệ thống xử lý nước cấp sử dụng công nghệ RO hoặc hạt nhựa trao đổi ion.

Hiện tại có hai phương pháp để xử lý Clo tự do trong nước là lọc qua than hoạt tính hoặc dùng hóa chất Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3).

Hóa chất xử lý nước sodium metal bisulfite NaHSO3

So sánh hai công nghệ xử lý Clo tự do trong nước:

STT Lọc than hoạt tính Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3)
1 Chi phí đầu tư ban đầu lớn để mau than hoạt tính Chi phí đầu tư ban đầu thấp, chri tốn hệ thống châm hóa chất
2 Chi phí vận hành thấp, 3-5 năm mới phải thay than hoạt tính 1 lần Chi phí vận hành cao để mua hóa chất Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3).
3 Không thể điều chỉnh theo nồng độ Cl tự do trong nước Điều chỉnh lượng hóa chất châm theo Clo tự do trong nước tự động
4 Tốn nước để rửa ngược than hoạt tính (không thường xuyên nhưng phải rửa để giảm mất áp) Không tốn chi phí rửa ngược

Đánh giá hai phương pháp xử lý Clo tự do trong nước

Kết quả đánh giá cho thấy một hệ thống châm hóa chất Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3) là cần thiết cho hệ thống xử lý nước cấp sử dụng công nghệ lọc nước RO hoặc công nghệ trao đổi ion bằng hạt nhựa. Sử dụng phương pháp châm hóa chất Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3)  có chi phí thấp hơn so với phương pháp sử dụng than hoạt tính.

Các bạn có thể tham khảo hóa chất Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3) để xử lý Clo tự do trong nước tại đây.

Một hệ thống châm định lượng Sodium meta bisulfite SBS (NaHSO3) cũng có thể được tham khảo tại đây.

Liên hệ tư vấn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo