Màng lọc nước chống cáu cặn RO vontron FR11 – 8040 chuyên dùng cho nước thải, tái sử dụng nước có TDS lên đến 10.000 ppm

13,600,000.00

Màng Votron model FR11-8040 là màng được ứng dụng cho nguồn nước đầu vào là nước chứa các thành phần cáu cặn cao. Màng Votron model FR11-8040 có thể làm việc với nguồn nước có TDS lên đến 10 000 ppm. Dùng cho một số ngành nước thải để tái sử dụng nước như nước giặt tẩy, tái sử dụng nước từ boiler.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo