Bơm định lượng hóa chất B Series – Milton Roy Electronic Dosing Pump

Các Models:

Model No.: B-11, B-71 & B-91: (Max.Flow:6.0 LPH@10.0 Kg/cm2)

Model No.: B-12, B-72 & B-92: (Max.Flow:9.5 LPH@7.0 Kg/cm2)

Model No.: B-13, B-73 & B-93: (Max.Flow:17.0 LPH@3.5 Kg/cm2)

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo